Định hướng tăng năng xuất là mục tiêu hàng đầu của Công Ty Cổ Phần An Hưng Phú Thọ

Công Ty Cổ Phần An Hưng Phú Thọ tập trung chính vào các Tập đoàn, Doanh nghiệp trong nước và xuất khẩu, mở rộng khách hàng có như cầu về trong các lĩnh vực như xe điện, xe máy, ô tô, thiết bị giáo dục. Chúng tôi luôn tập trung phát triển bền vững, đầu tư máy móc công nghệ mới phù hợp với xu thế phát triển hiện đại.

Bên cạnh việc tập trung vào sản xuất, Công Ty Cổ Phần An Hưng Phú Thọ cũng tập trung vào việc thiết kế và đưa ra các sản phẩm của dây truyền Ép Nhựa tự động và dây truyền sơn.

Chúng tôi luôn nỗ lực để cung cấp cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao và đáp ứng tốt nhất nhu cầu của họ.

Năng lực sản xuất dây truyền ép nhựa

năng lực sản xuất dây CHuyền sơn

Các sản phẩm về cơ khi chính xác